История на кредитите

Щом стане дума за парични средства, кредитен пазар, банки и най-вече кредит, трябва да сме на ясно, че всичко е силно навързано. В действителност историята на днешния кредит е базирана и тясно свързана с историята на парите и банките. И, както на всеки от нас е ясно, парите са средство, без което живота ни би бил немислим, така и кредита днес се е превърнал в съпътстваща всяка човешка дейност, помощ.

Продължете да четете История на кредитите

Същност и роля на днешния кредит

С нарастване мащабите на паричния пазар, по време на условия на капитализъм е предпоставка за развитие и по-нататъшен етап от прогреса на пазара за кредити. В резултат от търсенето и предлагането, произхожда движението на кредитите, тяхната същност и развитие.

Като цяло кредитния пазар изразява икономическите и социални отношения, в ролята на икономически еквивалент. Той се определя от законите на стопанството за капитал, които в краен резултат са главни форми за неговата същност, всичко това води до обвързаност и отношения на пазара и останалите икономически категории.

Продължете да четете Същност и роля на днешния кредит

Портал за икономика, финанси, пари, кредити, темите на ЕС.