История на кредитите

Щом стане дума за парични средства, кредитен пазар, банки и най-вече кредит, трябва да сме на ясно, че всичко е силно навързано. В действителност историята на днешния кредит е базирана и тясно свързана с историята на парите и банките. И, както на всеки от нас е ясно, парите са средство, без което живота ни би бил немислим, така и кредита днес се е превърнал в съпътстваща всяка човешка дейност, помощ.

Може би някога преди появата на паричните средства живота на хората е бил много по-различен, почти невъзможно днес да си го представим. Първоначалната обмяна между хората са били стоките от първа необходимост. След това се появява общо обменно средство, с което можело да се търгува всяка една стока. Това обменно нещо взело названието пари. Те от своя страна трябвало да отговарят на някои изисквания като делимост, подвижност, устойчивост, еднородност, стабилност и т.н. Така се появили монетите. Години наред като обменно средство са използвани скъпоценните метали.

Липсата на парични средства с годините предизвиквала нуждата от нещо, което да подпомага хората при тяхното отсъствие. Така се зародил заема, за да достигне днес под наименованието кредит.

Днешният и съвременен кредит е не само актуален, моден, полезен и много използван начин за разплащане на едни неща, посредством отпуснати парични средства, които в бъдещи периоди лицето следва да възстанови. За услугата извършена му, той заплаща лихва, която се явява наградата на отпускащия кредит, в наши дни банкова институция.

Обяснени така леко и опростено термина кредит, не звучи толкова страховито и непонятно. Дори малко дете ще може да вникне в истинската същност на днешния кредит и какво по право се крие в нея.

Истината е една и тя е, че без кредит в наши дни живота би бил много по-различен, труден и бавно развиващ се. Благодарение на възможността за теглене на кредит света, технологиите, науките и като цяло света се развива, просперира и бележи величествени резултати.